ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวและติ่มซำ

เส้นก๋วยเตี๋ยวและติ่มซำ มีส่วนผสมหลักที่ใช้คือแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งสาลี   ในส่วนของแป้งมอดิฟายด์จะช่วยปรับปรุงด้านความยืดหยุ่น และเนื้อสัมผัสให้นุ่ม ในเส้นบางชนิดต้องมีความทนทานต่อแรงดันของเครื่องจักรด้วย    นอกจากนี้แป้งมอดิฟายด์ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์แช่แข็ง โดยจะทำให้ผลิตภัณฑ์ยังมีความยืดหยุ่นและใสหลังจากผ่านการแช่แข็งและทำให้ละลายแล้ว

Recommended ProductFunctionBenefit
1. Kreation® NE
2. Kreation D2
3. Kreation D8
ปรับปรุงเนื้อสัมผัส
ให้ความคงตัว
• ให้เนื้อสัมผัสนุ่มและยืดหยุ่นในเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากแป้งสาสี
• ให้ความทนต่อกระบวนการผลิต
• ให้ลักษณะใส และมันวาว
• ทนต่อการแช่แข็ง และละลายได้ดีเยี่ยม
2. Kreation® MB
3. Kreation® RN
ปรับปรุงเนื้อสัมผัส• ปรับปรุงความแข็งและความยืดหยุ่นในเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าวเจ้า
• ลดผลกระทบจากคุณภาพของข้าวเจ้าที่ไม่แน่นอนในเส้นก๋วยเตี๋ยวจากแป้งข้าวเจ้า
4. Kreation® 592ปรับปรุงเนื้อสัมผัส• ทำให้เส้นก๋วยเตี๋ยวแห้งสามารถคืนตัวได้อย่างรวดเร็ว ทั้งให้เนื้อสัมผัสที่นุ่ม และยืดหยุ่น

• เหมาะสำหรับเส้นก๋วยเตี๋ยวแช่แข็ง โดยจะทำให้เส้นทนต่อการแช่แข็ง ได้ดีเยี่ยม