ฟู้ดอินกรีเดียนส์

จากกระแสการให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผู้บริโภค ทำให้เกิดความต้องการอาหารที่เสริมคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายขึ้น ดังนั้น จึงทำให้มีการผลิตสารอาหารเสริมด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปัจจุบัน

จากวิวัฒนาการทางด้านอาหารนี้ ทำให้เควสท์เทคพยายามค้นหาผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตคุณภาพเพื่อนำเสนอให้กับวงการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น โปรตีนจากพืช สารสกัดจากพืช วิตะมินเสริม สารให้ความคงตัวและวัตถุเจือปนอาหารอื่น ๆ

สารสกัดจากธรรมชาติ

1) ถั่งเช่าธิเบตสกัด (Cordyceps Sinensis Extract)2) ถั่งเช่าสีทองชนิดผง 100% (Cordyceps Militaris)3) หอยนางรมสกัด (Oyster Extract)4) หอยนางรมผง (Oyster Powder)5) ขิงสกัด ( Ginseng Extract )6) ชาเขียวสกัด ( Green Tea Extract