SMS C300

SMS C300 Benefits

•ช่วยลดต้นทุนกาว
•ช่วยลดปริมาณการใช้กาว
•ช่วยเพิ่มความเร็วของการผลิต
•ช่วยเพิ่มความแข็งแรงการยึดเกาะดีเยี่ยม
•ช่วยลดการกระเซ็นของกาวบนเครื่อง
•ช่วยให้ความหนืดของกาวในระบบมีความนิ่งขึ้น