ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและขนมอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจำเป็นต้องมีความพอง, มีฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวสม่ำเสมอ และมีความกรอบ รวมถึงการขึ้นรูปเป็นแผ่นได้ง่าย แป้งมอดิฟายด์สามารถช่วยผู้ผลิตปรับปรุงคุณลักษณะที่สำคัญเหล่านี้ได้
สำหรับขนมประเภทลูกอม, กัมมีเยลลี่และช็อคโกแลตนั้นแป้งมอดิฟายด์สามารถช่วยปรับปรุงด้านเนื้อสัมผัสและควบคุมต้นทุนในขนมประเภทกัมมีเยลลี่ได้

Recommended ProductFunctionBenefit
1. Kreation® 10CS
2. Kreation® A11CX
ปรับปรุงเนื้อสัมผัส• ปรับปรุงความพองของขนมขบเคี้ยว
• ทำให้ฟองอากาศขนาดเล็กกระจายตัวได้อย่างสม่ำเสมอ
3. Crispytec L4
4. Natura One
ปรับปรุงเนื้อสัมผัส
ช่วยการขึ้นรูป
• ช่วยด้านการกระจายตัวและการเคลือบ ของแป้งเคลือบถั่ว
• ให้ลักษณะกรอบเบาและน่ารับประทาน
• ปรับปรุงคุณสมบัติการจับตัวที่ดีของขนมขบเคี้ยวขึ้นรูปและสามารถลดความเหนียวของโดในระหว่างการผลิต
1. Kreation® A11CX ช่วยทำให้เกิดเจล
ช่วยการเคลือบเงาของขนม
• ให้เนื้อสัมผัสข้น, นุ่ม และยืดหยุ่นในขนมขบเคี้ยว
• มีคุณสมบัติในการจับตัว และขึ้นรูปที่ดี สามารถใช้ทดแทนคาราจีแนน หรือเจลาตินในสูตรได้บางส่วน
• เป็นแป้งเคลือบเงาขนมขบเคี้ยวที่ง่ายต่อขบวนการผลิต