สารสร้างเสริมฟอง

EXCELCARE SB20

  • ช่วยเพิ่มฟองในผลิตภัณฑ์สบู่
  • เป็นส่วนผสมที่สกัดจากธรรมชาติ
  • ช่วยให้ฟองมีความคงตัวสูง
  • ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
  • ช่วยให้ผิวนุ่มนวลหลังชำระล้าง