ผลิตภัณฑ์แป้งชุบทอด

แป้งมอดิฟายด์ (Modified Starch) มีความสำคัญกับอาหารชุบทอดและการทอดมาก โดยเฉพาะการช่วยปรับปรุงเนื้อสัมผัส และความกรอบของแป้งหลังการทอด

Recommended ProductFunctionBenefit
1. Kreation® 20CLช่วยการเกาะติดกับชิ้นเนื้อ ช่วยให้ความกรอบ• ปรับปรุงลักษณะความกรอบ
• ช่วยให้กรอบนาน และลดการอมน้ำมัน
2. Batter 225ให้ความกรอบ• ปรับปรุงความลักษณะความกรอบ ให้ความกรอบเบา
• ให้ลักษณะเป็นฟิล์มบางเคลือบชิ้นเนื้อได้ดี
3. S-Texช่วยการยึดติดกับชิ้นเนื้อ• ช่วยให้ชั้นแป้งชุบทอดติดได้ดี โดยใช้เป็นแป้งเคล้า (predust) ให้ลักษณะเหมือนเป็นเนื้อเดียวกัน

• ให้ลักษณะแผ่นฟิล์มชุบเป็นเนื้อเดียวกัน และมีประสิทธิภาพในการเคลือบที่ดี

• ป้องกันการหลุดออก และการพองของแป้งเคลือบ ซึ่งเป็นผลกระทบโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์แช่เยือกแข็ง