ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เช่น เค้ก, ขนมปัง และคุกกี้ จำเป็นต้องมีเนื้อสัมผัสที่นุ่ม และสามารถเก็บรักษาได้นาน ซึ่งแป้งของเราช่วยตอบโจทย์ดังกล่าวได้ นอกจากนี้เรายังมีแป้งที่สามารถใช้ทดแทนไขมันในครีมเบเกอรี่   และแป้งที่จะใช้กับขนมปังประเภทกลูเตนฟรีได้ด้วย

Recommended ProductFunctionBenefit
1. Kreation® MB
2. GeniGel 42
สารปรับปรุงเนื้อสัมผัส• ช่วยกักเก็บความชื้น และทำให้คงความนุ่มในเค้ก
3. Verity 353สารที่ทำให้คงตัวและเป็นสารทดแทนไขมัน• ทดแทนไขมันในครีมเบเกอรี่
• ให้ลักษณะเนียน และให้ความรู้สึกเป็นครีม