ผลิตภัณฑ์ซอส, ไส้ขนม และ น้ำสลัด

คุณลักษณะที่สำคัญของแป้งในกลุ่มนี้คือ การให้ความหนืดและความคงตัวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว เช่นซุป, ซอส, ไส้ขนม, มายองเนส และน้ำสลัด โดยแป้งของเราถูกพัฒนาอย่างหลากหลาย เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะของกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน

Sauce

Recommended ProductFunctionBenefit
1. SMS 747
2. Saucetec MP5
3. Saucetec HP5
4. Kreation TU10
ให้ความหนืด
ให้ความคงตัว
• ให้ลักษณะเนื้อสัมผัสข้นและเนียนรวมทั้งให้ความหนืด เนื้อมีความใส เป็นเงา
• มีแป้งหลากหลายชนิดที่เหมาะสมกับสภาวะของกระบวนการที่แตกต่างกัน เช่น ความร้อน, ความเป็นกรด และทนแรงกวนในการผลิต
5. V-Tex ให้เนื้อ (Pulping agent)• สามารถทดแทนเนื้อผลไม้ได้บางส่วน โดยจะให้ลักษณะเหมือนเนื้อผักผลไม้ เช่นในผลิตภัณฑ์ที่มีมะเขือเทศ หรือผลไม้เป็นส่วนผสมหลัก
• ช่วยลดต้นทุนในการผลิต โดยผลิตภัณฑ์ยังคงลักษณะปรากฏเหมือนเดิม ทั้งยังให้ความหนืดด้วย

Fillings

Recommended ProductFunctionBenefit
1. Saucetec HP5
2. SMS 757
ให้ความหนืด
ให้ความคงตัว
• ให้เนื้อสัมผัสที่ข้น และเนียน
• ให้ความหนืดและลักษณะปรากฎที่ใสและเงา
• สามารถทนในสภาวะที่เป็นกรดต่ำ และแรงกวนสูงได้

Mayonnaise & Dressing

Recommended ProductFunctionBenefit
1. Genigel 48สารให้ความหนืด• สามารถให้ความหนืดได้ในน้ำเย็น
• สามารถใช้ในกระบวนการผลิตมายองเนสและน้ำสลัดที่ไม่ใช้ความร้อนได้
• ให้เนื้อสัมผัสข้นและเนียน
2. Emultec® 908 อิมัลซิไฟเออร์• ให้ความคงตัวอีมัลชั่นในระบบน้ำในน้ำมัน
• ให้เนื้อสัมผัสที่เนียน และเป็นครีมใส
• สามารถใช้แทนไข่แดงในสูตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากคลอเลสเตอรอลได้
3. Lytetec®สารทดแทนไขมัน• ให้ความรู้สึกเหมือนน้ำมันในปาก (mouthfeel)และให้เนื้อสัมผัสที่เป็นครีม ในน้ำสลัดสูตรไขมันต่ำ ไขมัน< 30%