ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ เช่น  ลูกชิ้น, ไส้กรอก, แฮม และซูริมิ เป็นผลิตภัณฑ์ที่จำเป็นต้องใส่แป้งมอดิฟายด์ เพื่อช่วยในการอุ้มน้ำ และปรับปรุงเนื้อสัมผัสให้เนียน มีความยืดหยุ่นดี และทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ

Processed Meat

Recommended ProductFunctionBenefit
1. Kreation® M2
2. Kreation® 20CL
3. SMS 454
ช่วยอุ้มน้ำ
ปรับปรุงเนื้อสัมผัส
ทำให้คงตัว
• ปรับปรุงความสามารถในการอุ้มน้ำของผลิตภัณฑ์ ทำให้มีความยืดหยุ่น และความฉ่ำ
• ปรับปรุงเนื้อสัมผัส ,ความยืดหยุ่น, ความนุ่ม, ความรู้สึกฉ่ำในปาก เป็นต้น
• ลดปริมาณน้ำที่สูญเสียจากการบรรจุแบบสุญญากาศ และในห้องรมควัน
4. Kreation® 1202 เพิ่มน้ำหนักผลผลิต• ปรับปรุงความสามารถในการอุ้มน้ำของผลิตภัณฑ์ที่หมักไว้ ให้ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่นุ่ม และฉ่ำ