กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ได้แก่ แชมพู คอนดิชั่นเนอร์ ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม เจลและสเปรย์แต่ทรงผม เป็นที่สังเกตว่ากลิ่นน้ำหอมที่ใช้ในแชมพูและคอนดิชั่นเนอร์ของแบรนด์ใหญ่ๆ จะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่มีเอกลักษณ์ สามารถสื่อคาเร็คเตอร์ของแบรนด์สินค้าได้เป็นอย่างดี เพียงแค่ดมกลิ่นผู้บริโภคก็จะสามารถบอกได้ว่าเป็นแบรนด์อะไร ทั้งนี้เพราะหัวน้ำหอมเหล่านั้นได้ผ่านการวิจัยมาเป็นอย่างดีว่าเหมาะกับแบรนด์และคอนเซ็ปของแบรนด์นั้นๆ รวมถึงให้ความรู้สึกสะอาดและสดชื่นทุกครั้งที่สระ

แนวน้ำหอมที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้คือ กลิ่นผลไม้ผสมกลิ่นซิตรัส กลิ่นดอกไม้ผสมกลิ่นผลไม้ และที่ขาดไม่ได้คือกลิ่นมัสค์ที่ใช้เป็นเบสของน้ำหอม เพื่อทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าผมหอมสะอาดและติดทนจนคนใกล้ๆได้รู้สึกได้