หัวเชื้อกลิ่นของเรามาจากบริษัทชั้นนำระดับโลก ซึ่งมีกลิ่นที่พัฒนาขึ้นมาให้เลือกมากมาย เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์อาหารของลูกค้า เช่น เครื่องดื่ม, ขนมหวาน, ผลิตภัณฑ์นม, ขนมขบเคี้ยว จนถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ที่เราคัดสรรกลิ่นให้เหมาะสมต่อความต้องการของผู้บริโภคไทย หรือสำหรับตลาดส่งออกที่มีมาตรฐานด้านการควบคุมความปลอดภัยที่เข้มงวดแตกต่างกัน